Groep 7-8: Tijdjagers

Super spannend! Een tijdscapsule in de klas van de Schrijvers van de Ronde Tafel. Laten we die gauw openmaken. Wat zit erin? Een opdracht! ‘Ontcijfer de geheime boodschap voor de toekomst…!’

Om de boodschap te kunnen ontcijferen, is kennis van boeken nodig. Van historische jeugdboeken. De boeken worden geïntroduceerd, en de klas begint met lezen.

Na een aantal weken lezen breekt het uur van de waarheid aan: er wordt een spel gespeeld waarbij de boodschap van de Schrijvers van de Ronde Tafel wordt ontcijferd. Hier komt het aan op kennis, snelheid en samenwerking, waarbij verschillende talenten en vaardigheden van leerlingen nodig zijn.

Kerndoelen: NL4, 5 en 9, OJW51 en 52

Doelen:

  • plezier beleven aan historische verhalen
  • een (visueel) overzicht verwerven van de Nederlandse geschiedenis aan de hand van de tien tijdvakken
  • nadenken over hun eigen tijd en wat deze kenmerkend maakt ten opzichte van eerdere tijdvakken
  • als klas gezamenlijk een probleem oplossen