Groep 7-8: Zoek je slim #internet

Tekening van een laptop

Ongeveer een week na Zoek je slim #boeken gaan de kinderen met behulp van een werkblad en het internet aan de slag met het proces van onderzoekend leren. De verschillen tussen zoeken in boeken en op internet worden benoemd. Ze leren voorkennis activeren, goede vragen stellen, handige zoekwoorden formuleren, websites en informatie beoordelen en tenslotte die informatie weergeven in eigen woorden.

Periode: In overleg, bij voorkeur voorafgaand aan het maken van werkstukken/spreekbeurten

Locatie: Op school

Tijdsduur: In overleg

Kerndoelen: NL4, NL6, NL10

Leerdoel:

  • Voor- en nadelen van zoeken op internet benoemen t.o.v. zoeken in boeken.
  • Kinderen formuleren onderzoekbare vragen over een onderwerp.
  • Kinderen leren effectieve zoekwoorden formuleren.
  • Kinderen zijn zich bewust van wie de informatie op internet heeft geplaatst en met welke reden.
  • Kinderen kunnen informatie mondeling met elkaar delen in eigen woorden.