Groep 7-8: Zoek je slim #pro

Cartoon over Wikipedia

Naast boeken en internet vormen deskundigen een informatiebron, die maar al te vaak wordt overgeslagen. In deze activiteit gaan kinderen volgens eenzelfde opzet als in Zoek je slim #internet op zoek naar informatie bij deskundigen. Er is aandacht voor het stellen van de juiste vragen en voor het kiezen van een geschikt medium.

Periode: In overleg, bij voorkeur voorafgaand aan het maken van werkstukken/spreekbeurten

Locatie: Op school

Tijdsduur: In overleg

Kerndoelen: NL4, NL6, NL10

Leerdoel:

  • Kinderen formuleren heldere, open vragen over een onderwerp.
  • Kinderen maken kennis met verschillende media om deskundigen te raadplegen.
  • Kinderen leren de ontvangen informatie te selecteren en mondeling te verwerken.