Groep 1-8: Meet and Greet met een kinderboekenschrijver

Een populaire kinderboekenschrijver komt op bezoek op school of in de Bibliotheek in de Korenbeurs. Kinderen kunnen kennis maken met de schrijver en hem of haar bestoken met vragen. Het schrijversbezoek is bovendien een enorme stimulans voor de kinderen om de boeken van een schrijver te gaan lezen en te ontdekken of de boeken bij hen in de smaak vallen.
Lees meer..

Groep 5-6: Omgekeerde spreekbeurt

Tijdens een bezoek aan de bibliotheek kiezen de kinderen een informatief boek uit dat hen aanspreekt, zonder van te voren al een onderwerp te hebben gekozen. Het boekt wekt bij hen de interesse in een onderwerp op. Vanuit deze interesse borrelen er bij hen vragen op die met behulp van internet beantwoord kunnen worden. In vijf werklessen komen de kinderen tot een mondelinge presentatie die deel uit maakt van de boekenkring. Lees meer..

Groep 6 t/m 8: 1 tegen allen

Afbeelding 1 tegen allen

De bibliotheek daagt de klas uit om een aantal opdrachten uit te voeren. Beide partijen tekenen een heus contract. De groep en de bibliotheek bepalen samen de inzet. De verliezer levert een tegenprestatie, dat is zeker. Welke groep durft de uitdaging met de bibliotheek aan te gaan? Zeer geschikt voor groepen die een impuls kunnen gebruiken op het gebied van leesplezier.

Lees meer..

Groep 7-8: Zoek je slim #internet

Tekening van een laptop

Ongeveer een week na Zoek je slim #boeken gaan de kinderen met behulp van een werkblad en het internet aan de slag met het proces van onderzoekend leren. De verschillen tussen zoeken in boeken en op internet worden benoemd. Ze leren voorkennis activeren, goede vragen stellen, handige zoekwoorden formuleren, websites en informatie beoordelen en tenslotte die informatie weergeven in eigen woorden.

Lees meer..

Groep 7-8: Entoen.nu

Op verschillende momenten wordt door de onderwijsspecialist van de Bibliotheek een boek geïntroduceerd dat aansluit bij het thema/venster waar op dat moment in de zaakvakken mee wordt gewerkt. Uit dit boek wordt een stuk voorgelezen en de kinderen maken een start met een verwerkingsopdracht die zij op een ander moment in de week afmaken. Lees meer..