Groep 3/4: Sheherezade

In dit project worden verschillende tekstsoorten geïntroduceerd met behulp van het ladekastje van Sheherezade. In het ladekastje zitten zes attributen die verschillende soorten boeken symboliseren. Elke dag staat een ander soort boek centraal. Denk hierbij aan: prentenboeken/ sprookjesboeken/gedichtenboeken/informatieboeken/leesboeken/stripboeken. Lees meer..

Groep 5/6: Omgekeerde spreekbeurt

Tijdens een bezoek aan de bibliotheek kiezen de kinderen een informatief boek uit dat hen aanspreekt, zonder van te voren al een onderwerp te hebben gekozen. Het boekt wekt bij hen de interesse in een onderwerp op. Vanuit deze interesse borrelen er bij hen vragen op die met behulp van internet beantwoord kunnen worden. In vijf werklessen komen de kinderen tot een mondelinge presentatie die deel uit maakt van de boekenkring. Lees meer..

Groep 7/8: Entoen.nu

Op verschillende momenten wordt door de onderwijsspecialist van de Bibliotheek een boek geïntroduceerd dat aansluit bij het thema/venster waar op dat moment in de zaakvakken mee wordt gewerkt. Uit dit boek wordt een stuk voorgelezen en de kinderen maken een start met een verwerkingsopdracht die zij op een ander moment in de week afmaken. Lees meer..